Kylänpää Yhtiöiden historiaa

Vuonna 1979 Kauko ja Simo Kylänpää perustivat maanrakennusyhtiön. Ensimmäiset vuodet kuluivat Kaukolta yhdistelmäkaivinkoneella Helsingissä kaukolämpötyömailla. Simo työskenteli vielä tässä vaiheessa yhtiön ulkopuolella ja laski urakat muiden töidensä ohella. Vuonna 1984 alkoi maanrakennusurakointi ja myös työntekijämäärä alkoi pikku hiljaa kasvaa. Toiminnan laajetessa, vuonna 1985, toiminimi Kauko Kylänpää ja kumppanit jäi historiaan ja perustettiin Rakenne-Kylänpää Ky; yhtiömiehinä Kauko ja Simo sekä äänettömänä yhtiömiehenä Juha Raitanen. Vuonna 1986 Simo siirtyi kokonaan Rakenne-Kylänpään palkkalistoille urakka- ja tarjouslaskentaa tekemään.

1980-luvun puolen välin tienoilla yhtiö aloitti rivitalojen oman tuotannon ja sitä jatkettiin 90-luvun alkupuolelle asti Mynämäessä ja lähikunnissa. Samaan aikaan maanrakennuspuolella yhtiö teki kunnallistekniikkatöitä ja rakennuspuolella alihankintana betoni- ja muottitöitä.

Vuonna 1991 Rakenne-Kylänpään maan- ja talonrakennustoiminnat eriytettiin. Uuteen yhtiöön, SKJ­Laaturakennukseen, siirtyivät yhtiön palveluksessa olleet kirvesmiehet. Osakkaiksi tulivat Kaukon ja Simon lisäksi Juha Raitanen ja Jari Martélius.

1990-luvun lama vaikutti myös Kylänpää-Yhtiöiden toimintaan merkittävästi. Ihmisiä jouduttiin irtisanomaan, mutta toisaalta suurin osa pystyttiin myös palkkaamaan takaisin, kun toiminta laman jälkeen alkoi taas elpyä.

Vuonna 1995 oli toiminta saavuttanut kokonaisuutena sellaisen laajuuden, että osakeyhtiö katsottiin osakkaiden vastuiden kannalta järkevimmäksi muodoksi jatkaa toimintaa. Tällöin Rakenne-Kylänpään kolmanneksi osakkaaksi tuli kommandiittiyhtiön aikainen äänetön yhtiömies Juha Raitanen.

1996 perustettiin Aallon Maalaus ja Tasoite Oy, jonka toimialaa ovat nimensä mukaisesti maalaus- ja tasoitetyöt. Sisä- ja ulkomaalaustöitä tilasivat mm. kaupungit. Yhtiöllä ei ole vuoden 2003 jälkeen ollut liiketoimintaa.

Vuosina 1995­-2005 merkittäviä työllistäjiä rakennuspuolelle olivat turkulaiset lääketehtaat, joille tehtiin laajennuksia, sisätilamuutoksia ja olosuhdeparannuksia. Vuosituhannen vaihteeseen osui yhtiön tähän asti suurin urakka, 3000m² laajennus lääkintä- ja terveydenhuollon tarvikkeita valmistavan yhtiön toimitiloihin.

Marraskuussa 2001 SKJ-Laaturakennuksen nimeksi muutettiin Rakennus-Kylänpää Oy. 2008 Rakennus-Kylänpää Oy:n omistusrakennetta muutettiin sisäisin järjestelyin ja toimitusjohtajana aloitti Jari Martélius, jolla on pitkä historia Kylänpää-Yhtiöiden palveluksessa. Rakennus-Kylänpää toimii edelleen pääasiassa teollisuusrakentamisen ja -saneerauksen alalla.

Vuonna 2002 Rakenne-Kylänpää ja Rakennus-Kylänpää ostivat enemmistöosuuden Turun Tasokaivuu Oy:stä, myyjänä Jouni Äikäs. Rakenne-Kylänpään maanrakennustoimintaa harjoitettiin kaupan jälkeen pääasiassa ostetun yhtiön nimissä. Tuona aikana maanrakennuspuolella oli resursseja tehdä myös hieman suurempia maanrakennusurakoita. Osuus kuitenkin myytiin Infralog Oy:lle vuonna 2009 ja Rakenne-Kylänpää jatkaa maanrakennustoimintaa jälleen omissa nimissään. Suurimpana työllistäjänä ovat edelleen Varsinais-Suomen alueen kaupungeille ja kunnille tehtävät kunnallistekniset työt. Viime aikoina myös yksityisille tehtävät, vesi- ja viemärihuoltoon liittyvät työt, ovat olleet merkittävä osa toimintaa.

Vuoden 2011 elokuun lopussa oli jälleen yritysjärjestelyjen aika. Tällä kertaa tarkoituksena kuitenkin valmistella Simon eläkkeelle jäämistä. Rakenne-Kylänpää Oy jakautui Rakenne-Kylänpää Oy:ksi ja Kinvesti Oy:ksi. Rakenne-Kylänpää Oy:n toiminta jatkuu pääasiassa Kaukon omistuksessa entiseen tapaan ja Simo viettää eläkepäiviä hallinnoiden Kinvesti Oy:tä.

Kylänpää-Yhtiöiden henkilöstömäärä on yhtiöiden olemassaolon aikana vaihdellut alkuaikojen yhden ja 1980-luvun lopun 90 työntekijän välillä. Monet työntekijöistä ovat viihtyneet yhtiöiden palveluksessa toiminnan alkupuolelta lähtien, mutta toki uusiakin ammattilaisia on liittynyt joukkoon vuosien varrella.

Kylänpää-yhtiöiden perustajat palkittiin vuonna 2009 kultaisella yrittäjäristillä 30 vuoden yrittäjyydestä. Vuonna 1991 Rakenne-Kylänpää Ky sai kuntakohtaisen yrittäjäpalkinnon.